Sommigen zijn getroffen, we zijn allemaal bedoeld!

Het is al enige tijd geleden dat een van de belangrijkste internetplatforms van radicaal links in augustus 2017 door het ministerie van Binnenlandse Zaken op zwakke gronden werd verboden en vervolgens door de exploitanten van het internet werd gehaald*.

Sinds 2009 begeleidde linksunten.indymedia.org ons in onze dagelijkse gevechten en voorzag ons van een geschikt medium. Op geen enkel ander platform met deze reeks in het Duitstalige gebied was het mogelijk om anoniem en veilig uit te wisselen, te rapporteren en uit te leggen. Geen enkel ander platform slaagde erin zoveel spectra en bewegingen te verenigen die actief betrokken waren bij linksradicale public relations.

Toen de grote staatshoofden elkaar begin juli 2017 ontmoetten voor de G20-top, ontstond er massaal verzet tegen de G20-top, wat leidde tot een tijdelijk verlies van controle over de veiligheidstroepen. Als reactie op dit sterke protest werd in de daaropvolgende maanden een golf van repressie tegen de linkse scene in Duitsland, die lange tijd niet bestond, ontketend in de vorm van huiszoekingen, openbare huiszoekingen, lange gevangenisstraffen (in voorarrest), lastercampagnes en verscherpte wetten. In deze context zien we ook het verbod op linksunten.indymedia.org.

Dat dit ook gebeurt op een moment dat vluchtige schuilplaatsen weer in brand worden gestoken, racisme en fascisme al lang geleden weer sociaal aanvaardbaar zijn geworden en het AfD zijn weg naar alle parlementen heeft gevonden is een klap in het gezicht van alle mensen die linksunten.indymedia.org hebben gebruikt om zich te verzetten tegen de opkomende en voltooide rechterbocht.

Wij willen en kunnen niet accepteren dat dit alles onbeantwoord blijft. Wij roepen daarom alle kameraden en voertuigen op om deel te nemen aan onze campagne voor de dag (((i))), de zaterdag voor de rechtszaken bij de federale administratieve rechtbank in Leipzig. Daarom organiseren we een landelijke demonstratie in Leipzig om onze solidariteit met linksunten.indymedia.org uit te drukken en ons te verdedigen tegen het verbod.

Bouw solidariteitsnetwerken op, neem contact met ons op en laat ons samen laten zien dat we deze voorwaarden niet verder willen dragen!

Laten we de dag (((i))) veranderen in een dag van verzet!